דראל

תחומי התמחות

הפחתת ארנונה

דראל מטפלת, מאז הקמתה ב-1989, בחיובי הארנונה של החברות, הארגונים והמוסדות הגדולים ביותר בארץ. לזכותה של דראל נזקפים רעיונות רבים שהביאו להפחתת נטל הארנונה במיליוני שקלים ואף לשינוי שיטות החיוב וקביעת תעריפי ארנונה ברשויות המקומיות באופן שהיטיב עם לקוחות דראל.
מאז הקמתה חסכה דראל ללקוחותיה מעל מיליארד ש"ח בחיובי הארנונה!!!

הפחתת אגרות בניה והיטלי פיתוח

דראל מטפלת בחיובי האגרות וההיטלים של חברות הבנייה והייזמות הגדולות הארץ. בנוסף, חברות ואירגונים רבים מטופלים על ידי דראל בהפחתה והחזרים כספים ששולמו ביתר בגין חיובי אגרות הבניה והיטלי הפיתוח, ששולמו על ידם בעת בנייה או על פי דרישות הרשויות בעת ביצוע תשתיות עירוניות (סלילת כבישים ומדרכות, הנחת צנרת מים, בניית קווי ביוב וניקוז שטחים-תיעול).

אגרות מים וביוב

חיובי המים מבוססים על חוק המים והתעריפים המחוייבים הינם אחידים סקטוריאלית בכל הארץ, בעוד שתעריפי אגרות הביוב נקבעים בהתאם לחקיקת עזר בכל רשות ורשות. במשך השנים הושגו ללקוחות דראל חסכונות משמעותיים בחיובים אלו והושבו כספים ששולמו ביתר.
דרונט בניית אתרים
© כל הזכויות שמורות